9. astea-Urria-Azaroa

Imagen relacionada

ASTELEHENA

27. Ulertze-jarduera

Hitz-elkarketa, Eratorpena, Mailegutza… Hori landu eta ARAUetan jaso txukun-txukunImagen relacionada.

ASTEAZKENA

 • Jai: Azaroaren 1a

OSTIRALA

34. Miatze-jarduera

 • 1-52. orrialdekoa irakurri
 • 2-Fitxa bete
 • 3-Ahoz egin

35. Aplikazio-jarduera

 • Fitxa egin: Justifikazioak landu… (D ez egin!)

37. Aplikazio-jarduera

 • Fitxa egin…
 • Helbidea aztertuuuu!

 

 

 

Advertisements

7. astea-Urria

ASTELEHENA

Lehen orduan Batxiko ikasleen elkarrizketa izango da.

Imagen relacionada
 • EUSKARAKO KLASERIK EZ! Mateko azterketa!!

ASTEAZKENA

Irakurliburuko pertsonaiak idatzi arbelean. Haietako bati gutun formala idatzi arbelean.

17. Egituratze-jarduera

20. Miatze-jarduera

 • Fitxa bete bakoitzak bere taldean

Bitartean, notak ematen jarraitu!

OSTIRALA

KONTROLA: II. Gutun formala

 

 

6. astea-Urria

ASTELEHENA

Erakundeekiko harremanetan erabiltzen den hizkeraren ezaugarriak (II)

3. Lexikoa: eremuari eta gaiari dagokiona

Hizkuntzak etengabe eraberritzen dira, aldian aldiko gizarteari erantzuteko. Duela 200 urte, adibidez, e

Imagen relacionada

xistitu ere ez ziren egiten egun guretzat guztiz arrunt eta ohiko diren tresna eta kontzeptu asko: ERROLDA, INTERNET, ESLEIPEN… Bestalde, duela gutxi arte, erakundeekiko harremanetako hizkuntza erdara zen gurean eta euskara horretarako erabili nahiak hitz berriak sortzera edota lehengo hainbat hitzi adiera berriak ematera behartu gaitu. Adib.:

Errolda, NAN, fotokopia, AIZ (Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia), Bizileku

Baimena

3.1. Eufemismorik eta hizkera sexistarik ez

 1. Eufemismoa: Publikoki erabiltzeko “desegokitzat” jotzen diren hitzentzat bilatzen diren ordezko hitzak dira. Adib.: Hirugarren adineko pertsonak…
 2. Hizkera sexista: Ikuspegi sexista duena da. Adib.: Osabak etorri dira. Guztiok anaiak gara…

3.2. Laburtzapenak

3.2.1. Siglak

 • AIZ (Atzerritarren Identifikazio Zenbakia), EHU (Euskal Herriko Unibertsitatea, EAE (Euskal Herriko Autonomia Erkidegoa))
 • Letra larriz. Punturik gabe.
 • Izen bereziak balira bezala deklinatzen dira, artikulurik gabe. Marrarik gabe. Sig

  la nola ahoskatu, horrela. Adib.: HABErekin, AEKrekin…

 • Salbuespenak:
  • Siglaren amaiera eta atzizkiaren hasieran letra bera dugunean, marra jartzen da. Adib.: AEK-k, BBK-ko…
  • Zenbaitetan, erabileraren ondorioz, sigla batzuk izen arrunt bilakatu dira eta artikulua hartzen dute. Adib.: NANaren fotokopia, BEZa, HIESa, LASER-laserra, CDa, ADNa…

3.2.2. Ikurrak

 • Nazioarteko balioa duten zientzia eta teknikako unitateak dira, munduko txanponak… Ag (Zilarra), cm (zentimetroa), km (kilometroa), € (euroa)…
 • Nazioartekoak dira eta berdintsu hizkuntza gehienetan (alfabeto bera badute). Punturik gabe. Adib.: kW, MHz, GB…
 • Deklinatzean, marra eskatzen dute beti. Kasu-marka, berriz, hitz osoari jarri

  ko bagenio bezala. Adib.: I-an (Iparraldean), 6 cm-ko (6 zentimetroko), 6 €-ko (6 euroko)…

3.2.3. Laburdurak

 • Hizkuntza bateko hitz arruntak laburtuta emateko modua dira. eu (euskara), es (espainiera)…
 • Puntua daramate amaieran. Adib.: tel., zuz., or., etab., ezk., …
 • Ez da batere komeni laburdurak esaldietan sartzea. Tauletan, zerrendetan, eskemetan eta abarretan lasai asko erabil daitezke, eta horietan ez dago deklinatu beharrik, gehienetan.

Notak ematen jarraitu!

ASTEAZKENA

 • Mateko azterketa izan da.

OSTIRALA

 • Jai

 

5. astea-Urria

ASTELEHENA

14. Aplikazio-jarduera

Fitxan egin eta aztertzen joan.

15. Aplikazio-jarduera-PUNTUAZIOA

Araua errepasatu eta 29. orriko testuak aztertu eta zuzendu.

Erakundeekiko harremanetan erabiltzen den hizkeraren ezaugarriak (II)

3. Lexikoa: eremuari eta gaiari dagokiona

Hizkuntzak etengabe eraberritzen dira, aldian aldiko gizarteari erantzuteko. DuelaImagen relacionada 200 urte, adibidez, existitu ere ez ziren egiten egun guretzat guztiz arrunt eta ohiko diren tresna eta kontzeptu asko: ERROLDA, INTERNET, ESLEIPEN… Bestalde, duela gutxi arte, erakundeekiko harremanetako hizkuntza erdara zen gurean eta euskara horretarako erabili nahiak hitz berriak sortzera edota lehengo hainbat hitzi adiera berriak ematera behartu gaitu. Adib.:

Errolda, NAN, fotokopia, AIZ (Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia), Bizileku Baimena

3.1. Eufemismorik eta hizkera sexistarik ez
 1. Eufemismoa: Publikoki erabiltzeko “desegokitzat” jotzen diren hitzentzat bilatzen diren ordezko hitzak dira. Adib.: Hirugarren adineko pertsonak…
 2. Hizkera sexista: Ikuspegi sexista duena da. Adib.: Osabak etorri dira. Guztiok anaiak gara…
3.2. Laburtzapenak
3.2.1. Siglak
 • AIZ (Atzerritarren Identifikazio Zenbakia), EHU (Euskal Herriko Unibertsitatea, EAE (Euskal Herriko Autonomia Erkidegoa))
 • Letra larriz. Punturik gabe.
 • Izen bereziak balira bezala deklinatzen dira, artikulurik gabe. Marrarik gabe. Sigla nola ahoskatu, horrela. Adib.: HABErekin, AEKrekin…
 • Salbuespenak:
  • Siglaren amaiera eta atzizkiaren hasieran letra bera dugunean, marra jartzen da. Adib.: AEK-k, BBK-ko…
  • Zenbaitetan, erabileraren ondorioz, sigla batzuk izen arrunt bilakatu dira eta artikulua hartzen dute. Adib.: NANaren fotokopia, BEZa, HIESa, LASER-laserra, CDa, ADNa…
3.2.2. Ikurrak
 • Nazioarteko balioa duten zientzia eta teknikako unitateak dira, munduko txanponak… Ag (Zilarra), cm (zentimetroa), km (kilometroa), € (euroa)…
 • Nazioartekoak dira eta berdintsu hizkuntza gehienetan (alfabeto bera badute). Punturik gabe. Adib.: kW, MHz, GB…
 • Deklinatzean, marra eskatzen dute beti. Kasu-marka, berriz, hitz osoari jarriko bagenio bezala. Adib.: I-an (Iparraldean), 6 cm-ko (6 zentimetroko), 6 €-ko (6 euroko)…
3.2.3. Laburdurak
 • Hizkuntza bateko hitz arruntak laburtuta emateko modua dira. eu (euskara), es (espainiera)…
 • Puntua daramate amaieran. Adib.: tel., zuz., or., etab., ezk., …
 • Ez da batere komeni laburdurak esaldietan sartzea. Tauletan, zerrendetan, eskemetan eta abarretan lasai asko erabil daitezke, eta horietan ez dago deklinatu beharrik, gehienetan.

ASTEAZKENA

Kontrola: Gutuna

OSTIRALA

 • Zaldibitarrak ez dira etorri. JAIAK!
 • Notak ematen hasi. Bitartean, gutun bat garbira pasa, zuzenduta.

 

4. astea-Iraila

ASTELEHENA

1.9. Ulertze-jarduera

Ostiralean irakurritakoa gogoratu

ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAN ERABILTZEN DEN HIZKERAREN EZAUGARRIAK (I)

 • Erregistro formala. Harreman funtzionala.
 1. Aldaera estandarra: Euskara batua
 2. Konbentzioak: Igorlearen eta hartzailearen datuez gainera, DATA eta SINADURA toki egokian adierazita.
  1. AGURRAK
   1. Hasierakoak: Jaun/Andre agurgarria: – Jaun/Andre agurgarri hori: –
    Imagen relacionada

    Urrutia jauna/andrea: – Jaun/Andre hori: – Laguna: – Adiskide hori: –

   2. Amaierakoak: Adeitasunez, agur. – Begirunez, agur. – Horrenbestez, agur. – Besterik gabe, agur. – Agur, adiskide. – Agur bero bat.
    • Agurrari dagokion lerroa bi puntuz itxi behar da eta, hurrengo lerroan, hizki larria.
  2. TRATAMENDUA
   1. Igorlearen tratamendua: GU (Taldearen izenean), NI (Nork bere buruaren izenean), HURA (Igorlea zein den zehaztu behar da. Ofizialtasuna ematen zaio idatziari: Euskara batzordeak gonbidatzen zaitu)
   2. Hartzailearen tratamendua: ZUEK (Talde bati idaztean), ZU (Hartzailea norbanakoa da).
  3. DATA
   • Goiburu edo oinean
   • Hasieran, LEKUA. Gero, KOMA eta URTEA. Gero hilabetea eta eguna: Ordizia, 2007ko urtarrilaren 7a.
 • Gidaliburuaren txantiloia
  • Elvira Zipitria ikastetxeko mezua banatu eta atalak identifikatzen saiatu. GLOBOAK BETE.
  • Gidaliburuan gordeta dagoena atera eta laguntza gisa erabili. FITXA BETE.
  •  Bitartean, Gidaliburuko azken orria ere fotokopiatu eta banatu. Zein kolore behar da?
  • GUTUNA IDATZI: Hurrengo elementuak txertatu sin falta zure mezuan:
   • Hasierako agurra
   • Amaierako agurra
   • Gaia (Asmatu)
   • Sinadura
   • Hartzailea
   • Igorlea
   • Data

ASTEAZKENA

Ez naiz etorri eta lana aurreratzen aritu dira…

OSTIRALA

Zuzendutako gutunak itzuli eta gordearazi

 • Gidaliburuaren ordena:
  • AZALA
  • ZERTARAKO
  • TESTU-EREDUAK
  • ARAUAK
  • NIRE TESTUAK
   1. Gutuna (1)

11. Aplikazio-jarduera zuzendu?

1

Tere Irastortza Zaldibian jaio zen, 1961ean.

2

Mixel Etxekopar Gotaine-Irabarnen jaio zen, 1963an.

3

Xabier Mendiguren Bereziartu Ezkio-Itsason jaio zen, 1945eko uztailaren 13an.

4

Lorea Agirre Beasainen jaio zen, 1968an.

5

Jose Migel Barandiaran Ataunen jaio zen, 1889ko abenduaren 31n.

6

Elvira Zipitria Zumaian jaio zen, 1906ko maiatzaren 28an.

7

Pedro Miguel Etxenike Izaban jaio zen, 1950eko ekainaren 8an.

8

Aizpea Goenaga Donostian jaio zen, 1959an.

9

Joan Mari Torrealdai Foruan jaio zen, 1942ko azaroaren 24an.

10

Aurelia Arkotxa Baigorrin jaio zen, 1953ko urriaren 3an.

12. Aplikazio-jarduera-ORDUAK

 • ORDUA
  • Bi punturekin bereiztuta eta bakoitzeko bi zifra erabili behar dira beti: 00:12, 12:10. 09:25…
  • Orduei plurala erantsi behar zaie: 15:00etan
  • Minutuei, berriz, singularra: 15:03an, 15:04an, 15:30ean…
  • Irakurtzerakoan, hala ere, hobea da horrela irakurtzea: hiruretan, hirurak eta hamarrean… (Erabilera formalean ontzat ematen da hamabostetan eta horrelakoak, baina bestea hobeto dago)
 • PUNTUAZIOA
  • Koma, Puntu eta koma, Bi puntuak, Etenpuntuak…

Fitxak banatu eta aztertu: Egizu

13. Aplikazio-jarduera

 • Helbideak. Fitxa banatu eta aztertu

 

 • Hurrengo fitxa banatu:

Erakundeekiko harremanetan erabiltzen den hizkeraren ezaugarriak (II)

3. Lexikoa: eremuari eta gaiari dagokiona

Hizkuntzak etengabe eraberritzen dira, aldian aldiko gizarteari erantzuteko. Duela 200 urte, adibidez, existitu ere ez ziren egiten egun guretzat guztiz arrunt eta ohiko diren tresna eta kontzeptu asko: ERROLDA, INTERNET, ESLEIPEN… Bestalde, duela gutxi arte, erakundeekiko harremanetako hizkuntza erdara zen gurean eta euskara horretarako erabili nahiak hitz berriak sortzera edota lehengo hainbat hitzi adiera berriak ematera behartu gaitu. Adib.:

Errolda, NAN, fotokopia, AIZ (Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia), Bizileku Baimena

3.1. Eufemismorik eta hizkera sexistarik ez
 1. Eufemismoa: Publikoki erabiltzeko “desegokitzat” jotzen diren hitzentzat bilatzen diren ordezko hitzak dira. Adib.: Hirugarren adineko pertsonak…
 2. Hizkera sexista: Ikuspegi sexista duena da. Adib.: Osabak etorri dira. Guztiok anaiak gara…
3.2. Laburtzapenak
3.2.1. Siglak
 • AIZ (Atzerritarren Identifikazio Zenbakia), EHU (Euskal Herriko Unibertsitatea, EAE (Euskal Herriko Autonomia Erkidegoa))
 • Letra larriz. Punturik gabe.
 • Izen bereziak balira bezala deklinatzen dira, artikulurik gabe. Marrarik gabe. Sigla nola ahoskatu, horrela. Adib.: HABErekin, AEKrekin…
 • Salbuespenak:
  • Siglaren amaiera eta atzizkiaren hasieran letra bera dugunean, marra jartzen da. Adib.: AEK-k, BBK-ko…
  • Zenbaitetan, erabileraren ondorioz, sigla batzuk izen arrunt bilakatu dira eta artikulua hartzen dute. Adib.: NANaren fotokopia, BEZa, HIESa, LASER-laserra, CDa, ADNa…
3.2.2. Ikurrak
 • Nazioarteko balioa duten zientzia eta teknikako unitateak dira, munduko txanponak… Ag (Zilarra), cm (zentimetroa), km (kilometroa), € (euroa)…
 • Nazioartekoak dira eta berdintsu hizkuntza gehienetan (alfabeto bera badute). Punturik gabe. Adib.: kW, MHz, GB…
 • Deklinatzean, marra eskatzen dute beti. Kasu-marka, berriz, hitz osoari jarriko bagenio bezala. Adib.: I-an (Iparraldean), 6 cm-ko (6 zentimetroko), 6 €-ko (6 euroko)…
3.2.3. Laburdurak
 • Hizkuntza bateko hitz arruntak laburtuta emateko modua dira. eu (euskara), es (espainiera)…
 • Puntua daramate amaieran. Adib.: tel., zuz., or., etab., ezk., …
 • Ez da batere komeni laburdurak esaldietan sartzea. Tauletan, zerrendetan, eskemetan eta abarretan lasai asko erabil daitezke, eta horietan ez dago deklinatu beharrik, gehienetan.

 

3. astea-Iraila

ASTELEHENA

1.6. Arakatze-jarduera-KOADERNOAN ZUZENDUTA KOPIATU (Aurreko ostiralean prastatuta dago tokia!)

Imagen relacionada

Ardura hartuta, lagun batek MEZU BAT utzi du Gasteizko Udaleko herritarren postontzian. Esan dizu, argitaratuta ikusi duzu, eta zoriondu duzu hartutako ekimenagatik: da

gokion lekuan kexatzeagatik. Halere, konturatu zara haren testuak badituela hainbat hobetzeko: bai helburua betetzeko emandako informazioari dagokionez eta baita hura emateko moduari dagokionez ere.

Berrikus ezazu eta adierazi ondo eginak eta hobetzekoak.

1.7. Planifikazio-jarduera-GIDALIBURUA

Atalak

 • Portada
 • Aurkibidea
 • Zertarako izango zaigu baliagarri?
 • Testu-ereduak
 • Arauak
 • Nire testuak

Gidaliburuaren azal hauek pertsonalizatu eta ikasturtean zehar txukun-txukun jasotzeko prestatu.

ASTEAZKENA

 • Fitxak banatu
 • Aurrekoan banatutako portadak apaindu…

OSTIRALA

9. Ulertze-jarduera

Irakurri arretaz erakundeekiko hizkeraren ezaugarriei buruzko informazio-testua.

Arauak aztertzen joan:

ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAN ERABILTZEN DEN HIZKERAREN EZAUGARRIAK (I)

 • Erregistro formala. Harreman funtzionala.
 1. Aldaera estandarra: Euskara batua
 2. Konbentzioak: Igorlearen eta hartzailearen datuez gainera, DATA eta SINADURA toki egokian adierazita.
  1. AGURRAK
   1. Hasierakoak: Jaun/Andre agurgarria: – Jaun/Andre agurgarri hori: – Urrutia jauna/andrea: – Jaun/Andre hori: – Laguna: – Adiskide hori: –
   2. Amaierakoak: Adeitasunez, agur. – Begirunez, agur. – Horrenbestez, agur. – Besterik gabe, agur. – Agur, adiskide. – Agur bero bat.
    • Agurrari dagokion lerroa bi puntuz itxi behar da eta, hurrengo lerroan, hizki larria.
  2. TRATAMENTUA
   1. Igorlearen tratamendua: GU (Taldearen izenean), NI (Nork bere buruaren izenean), HURA (Igorlea zein den zehaztu behar da. Ofizialtasuna ematen zaio idatziari: Euskara batzordeak gonbidatzen zaitu)
   2. Hartzailearen tratamendua: ZUEK (Talde bati idaztean), ZU (Hartzailea norbanakoa da).
  3. DATA
   • Goiburu edo oinean
   • Hasieran, LEKUA. Gero, KOMA eta URTEA. Gero hilabetea eta eguna: Ordizia, 2007ko urtarrilaren 7a.

2. astea-Iraila

ASTELEHENA

GOGOAN IZAN!

Imagen relacionada
Hementxe duzue Euskara gaian ikasturtean zehar beharko dugun materiala:
 • Liburuxkak
 • Fitxak
 • Dokumentuak gordetzeko sistemaren bat: Fitxero, aniladun koadernoa…
 • Plastikoak. IKASTURTE OSOAN aurrean izan beharreko dokumentuak gordetzeko.
 • Orriak
 • Axotak, arkatzak, fosforitoak, tipex, txorroskilero, ezabagoma… Beharrezkoa iruditzen dena ekarri.
 • Irakurri behar dugun liburua: JORDI SIERRA I FABRA: Zeruko ateetan joka
 • Liburuxkak forratu eta izena jarri.
 • Liburuan idatzi behar duzuen edo ez pentsatu. Ondorengo ikasturte batean beste norbaiti utzi behar badiozue, post-itak erabili, garbia beharko dute-eta.

Liburuak banatu:

 • Ez du behar: Goiuri
 • Behar dute, baina ez dira iritsi: Lander, Ibon, Natale

NORK NAHI DU LIBURUA IKASTOLAN ESKATZEA?

 • Asteazkenerako sin faltaaaaa!

OSTIRALEKO ARIKETAREN EMAITZAK

 1. 11
 2. 11
 3. 7
 4. 6
 5. 14

AURTENGO ERRONKAK

 • Iazko EZINBESTEKOAK mantendu eta berriak erantsi
 • Liburua irakurri: Zeruko ateetan joka
  • Guk eskatu ala zuek lortu? PIlarika inguruan beharko dugu…
 • Konpetentzia orokorra: Testu-generoen ezagutza eta azalpen egokia. Horretarako
  • Gutunak:
   • Eskaria
   • Kexa
   • Eskerrak
  • Orriak
   • Erreklamazioa
   • Inprimakia
 • Gida-liburu bat osatuko dugu eredu guzti horiekin eta nolako emaitza lor dezakegun!
 • Ebaluazio jarraia egingo dugu. Ez da azterketa BAT izango!
 • Zer behar dugu lan hori egiteko?
  • Agurrak (egoera formal eta informaletan, puntuazioa…)
  • Hitz elkartu, eratorri, mailegu…
  • Komunikazio asmoa argi utzi beharko da.
  • Testu-generoen ezaugarri eta atalak.
  • Kausa-ondorio erlazioak
  • Perpausen arteko erlazioak
  • Testu antolatzaileak
  • Puntuazioa

1.1. Kokatze-jarduera

 • 7. orrikoa IRAKURRI eta ulertzen saiatu.
 • 6.  orrikoa egin koadernoan. Prestatu koadernoa. Prestatu izenburuak… Helduak ote dira? TALDEKA egin, baina denek idatzi bakoitzak bere koadernoan!
  • Biologikoki-Kronologikoki-Sozialki

1.2. Arakatze-jarduera

 • Fitxaren fotokopian egin. Izenburua jarri eta BINAKA bete.

ASTEAZKENA

Nork nahi du liburua Jakintzak eskatzea?

1.1. Kokatze-jarduera-Zuzendu aurrekoan

egindakoa

1.2. Arakatze-jarduera-Zuzendu aurrekoan egindakoa

 • Folio batean egin dira bi ariketa hauek eta koadernoan edo fitxategian gorde behar da.
  • Autoaren gidabaimena eskuratu: 18/16
  • Motozikleta arinak gidatzeko baimena eskuratu: 16
  • Ezkondu: 16 (2015 arte, 14)/18
  • Lanean hasi: 16 (Artistentzat izan ezik)
  • Bozkatu: 18
  • Suzko armak erabili: 14
  • Alkohola erosi: 18
  • Piercing eta tatuajeak egin: 18/16 (Gurasoen baimenaz)
  • Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegiko bazkide-txartela egin: 16
  • Kirol-entrenatzaile ikastaroa egin: 16
  • Durangoko Udal Euskaltegian euskara-klaseak jasotzeko matrikula egin: 16
  • Iruñeko Anaitasuna kultur elkartean instalazio bat erreserbatu: 16
  • Odol-emaile izan: 18
  • Sare sozialetan parte hartu: 14
  • Gazte sorkuntza-lehiaketan parte hartu: 16

3. Kokatze-jarduera-IRAKURRI

OSTIRALA

3. Kokatze-jarduera-IRAKURRI (jarraipena)

4. Arakatze-jarduera-KOADERNOAN EGIN

10. or-Heldutasuna adieraz dezake honako inprimaki hau betetzen jakiteak. Adinez, betetzeko moduan zaude; herritar arduratsu eta erantzule izanik, betetzeko aukera ere baduzu.

10.1. Zerrendatutako zein kasutan erabiliko zenuke inprimaki bakoitza? Zergatik? Erlazionatu inprimakiak eta egitekoak eta justifikatu erantzuna.

Emaitzak:

 • a-D
 • b-D
 • c-A
 • d-A
 • e-C
 • f-C
 • g-B
 • h-B

6. Arakatze-jarduera-KOADERNOAN ZUZENDUTA KOPIATU (Datorren asterako prestatu egiteko)

1. astea-Iraila

Ostirala

Imagen relacionada
Hemen gaude, e?
Hementxe duzue Euskara gaian ikasturtean zehar beharko dugun materiala:
 • Liburuxkak
 • Fitxak
 • Dokumentuak gordetzeko sistemaren bat: Fitxero, aniladun koadernoa…
 • Plastikoak. IKASTURTE OSOAN aurrean izan beharreko dokumentuak gordetzeko.
 • Orriak
 • Axotak, arkatzak, fosforitoak, tipex, txorroskilero, ezabagoma… Beharrezkoa iruditzen dena ekarri.
 • Irakurri behar dugun liburua: JORDI SIERRA I FABRA: Zeruko ateetan joka
 • Liburuxkak forratu eta izena jarri.
 • Liburuan idatzi behar duzuen edo ez pentsatu. Ondorengo ikasturte batean beste norbaiti utzi behar badiozue, post-itak erabili, garbia beharko dute-eta.

Liburuak banatu:

 • Ez du behar: Goiuri
 • Behar dute, baina ez dira iritsi: Lander, Ibon, Natale

Iazkoa gogoratu nahian…

 • Taldeka jarri
  • 1. Nereba, Naiara, Laida, Natale Z
  • 2. Goiuri, Andoni, Lucas, Natale N
  • 3. Erramun, Mikel, Lander, Aritz
  • 4. Ekhi, Aimar, Oroitz, Ibon, Iker
  • 5. Maide, Eider, Naia, Maddi, Nahia
 • Zeintzuk izan ziren iaz EZINBESTEKO arauak? Araua esan eta adibidea jarri.

 

37. astea

Astelehena

Resultado de imagen de profesora

 • Arauen erabileraren AZKEN NEURKETA:
 • Marjina
 • Maiuskulak
 • Puntuaren ondoren, maiuskula. Puntu eta komaren ondoren, miniskula.
 • H

  • Hau, hori, hura
  • Hemen, hor, han
  • Honek, horrek, hark
  • Ari naiz, ari da, ari zara
  • Ondo-Hobeto
  • Behera-Bera
  • Zioen-Zihoan
  • Leiho-Lehoi-Lehia
  • Hartu, hasi, nahi
  • Haize
  • Zahar, handi
  • Lehen
 • mp: tranpa
 • istorio eta historia?
 • Aditza bukaeran
 • Aditza: hasten da, joaten da… edo hasi da, joan da… BEREIZTU!
 • Bat-batean
 • …etorri naiz-eta, senar-emazte, aitona-amona, polit-polita, txiki-txiki…
 • Ezkero: joanez gero, etorriz gero…
 • Bait: baikinen, baikenuen, baitute, bainago…
 • Puntuazioa:
  • ; .
  • …, berriz,…
  • …, ordea,…
 • Gauza
 • Datak

Arauen ariketak

GOGOAN izan!

 • 3. ebaluazioko NOTAREN OSAKETA. Horrela osatuko dira 10 puntuak:
  • %40-
   • Aditza: 2 puntu
   • Progresio Tematikoa, Modalizazioa…: 2 puntu
  • %60-
   • Urte osoan landutako arauen erabilera: 2 puntu
   • Aurkeztu beharreko lanak: 3 puntu
   • Erakutsitako jarrera, lanak garaiz entregatu, materiala ekarri: 1 puntu

Asteartea

 • Azken klasea