2019-2020-AZAROA-1. astea

Asteazkena

Liburua eguneratu eta … Etxekolanak!

Osteguna

 

Ostirala

2019-2020-URRIA-5. astea

Astelehena

Azken arauak esplikatu.

Ekonomiako notak ematen ari gara… Bitartean txukundu…

Biharko liburua ekarri!

Asteazkena

Liburua eguneratu eta … Etxekolanak!

Ostirala

Jai

2019-2020-URRIA-4. astea

Asteazkena

Ekonomiako azterketa dago… Agian dudak daude??

Ostiralerako II gutuna aurreikusten dugu!

Biharko liburua ekarri!

Asteazkena

Bihar gutuna. Errepasatu eta zer dagoen gaizki aipatu.

Ostirala

Kontrola: II. gutuna

2019-2020-URRIA-3. astea

Asteazkena

Kontrolean ikusitakoa komentatu. Forma aldetik dauden gutxiengoak esan. Horretaz gain, arauak ere bete beharko dituzte.

Ezinbesteko arauak osatuz

 • Marjina
 • Maiuskulak
 • Puntuaren ondoren, maiuskula. Puntu eta komaren ondoren, minuskula.
 • H

  • Hau, hori, hura
  • Hemen, hor, han
  • Honek, horrek, hark
  • Ari naiz, ari da, ari zara
  • Ondo-Hobeto
  • Behera-Bera
  • Zioen-Zihoan
  • Leiho-Lehoi-Lehia
  • Hartu, hasi, nahi
  • Haize
  • Zahar, handi
  • Lehen
  • Aurten, iaz
  • Aurre, aurrera
  • Al, ahal
 • mp: tranpa
 • istorio eta historia?
 • Aditza bukaeran
 • Aditza: hasten da, joaten da… edo hasi da, joan da… BEREIZTU!
 • Bat-batean
 • …etorri naiz-eta, senar-emazte, aitona-amona, polit-polita, txiki-txiki…
 • Ezkero: joanez gero, etorriz gero…
 • Bait: baikinen, baikenuen, baitute, bainago…
 • Puntuazioa:
  • ; .
  • …, berriz,…
  • …, ordea,…
 • Gauza
 • Datak
 • Baina, baino

Notak eman

Osteguna

Ez nago. Zaintza. Egin beharreko lana: Ekonomiako koadroa bukatu (CAF-IZTUETA) + 4. kapitulua irakurri (koadroak beti bezala bete)

Ostirala

Atzokoa errebisatu + 5. kapitulua irakurri eta koadroak bete.

Araudiak banatzen jarraitu:

 • 1.21. Ulermen-jarduera-Erakundeekiko harremanetan erabiltzen den hizkeraren ezaugarriak (II)-35-36-37. or.

  3. Lexikoa: eremuari eta gaiari dagokiona

  Hizkuntzak etengabe eraberritzen dira, aldian aldiko gizarteari erantzuteko. Duela 200 urte, adibidez, existitu ere ez ziren egiten egun guretzat guztiz arrunt eta ohiko diren tresna eta kontzeptu asko: ERROLDA, INTERNET, ESLEIPEN… Bestalde, duela gutxi arte, erakundeekiko harremanetako hizkuntza erdara zen gurean eta euskara horretarako erabili nahiak hitz berriak sortzera edota lehengo hainbat hitzi adiera berriak ematera behartu gaitu. Adib.:

  Errolda, NAN, fotokopia, AIZ (Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia), Bizileku Baimena

  3.1. Eufemismorik eta hizkera sexistarik ez
  1. Eufemismoa: Publikoki erabiltzeko “desegokitzat” jotzen diren hitzentzat bilatzen diren ordezko hitzak dira. Adib.: Hirugarren adineko pertsonak…
  2. Hizkera sexista: Ikuspegi sexista duena da. Adib.: Osabak etorri dira. Guztiok anaiak gara…
  3.2. Laburtzapenak
  3.2.1. Siglak
  • AIZ (Atzerritarren Identifikazio Zenbakia), EHU (Euskal Herriko Unibertsitatea, EAE (Euskal Herriko Autonomia Erkidegoa))
  • Letra larriz. Punturik gabe.
  • Izen bereziak balira bezala deklinatzen dira, artikulurik gabe. Marrarik gabe. Sigla nola ahoskatu, horrela. Adib.: HABErekin, AEKrekin…
  • Salbuespenak:
   • Siglaren amaiera eta atzizkiaren hasieran letra bera dugunean, marra jartzen da. Adib.: AEK-k, BBK-ko…
   • Zenbaitetan, erabileraren ondorioz, sigla batzuk izen arrunt bilakatu dira eta artikulua hartzen dute. Adib.: NANaren fotokopia, BEZa, HIESa, LASER-laserra, CDa, ADNa…
  3.2.2. Ikurrak
  • Nazioarteko balioa duten zientzia eta teknikako unitateak dira, munduko txanponak… Ag (Zilarra), cm (zentimetroa), km (kilometroa), € (euroa)…
  • Nazioartekoak dira eta berdintsu hizkuntza gehienetan (alfabeto bera badute). Punturik gabe. Adib.: kW, MHz, GB…
  • Deklinatzean, marra eskatzen dute beti. Kasu-marka, berriz, hitz osoari jarriko bagenio bezala. Adib.: I-an (Iparraldean), 6 cm-ko (6 zentimetroko), 6 €-ko (6 euroko)…
  3.2.3. Laburdurak
  • Hizkuntza bateko hitz arruntak laburtuta emateko modua dira. eu (euskara), es (espainiera)…
  • Puntua daramate amaieran. Adib.: tel., zuz., or., etab., ezk., …
  • Ez da batere komeni laburdurak esaldietan sartzea. Tauletan, zerrendetan, eskemetan eta abarretan lasai asko erabil daitezke, eta horietan ez dago deklinatu beharrik, gehienetan.

2019-2020-URRIA-2. astea

Asteazkena

Liburua irakurtzen hasi: Hitz pozoituak. Prestatu Tenperatura neurtzeko orria, Pertsonaien zuhaitzak egiteko orria…

Osteguna

Liburua irakurtzen jarraitu: Hitz pozoituak, 2. kapitulua. Jarraitu Tenperatura neurtzeko orria, Pertsonaien zuhaitzak egiteko orria…

Ez dugu kapitulua amaitu…

Ostirala

Liburua irakurtzen jarraitu: Hitz pozoituak, 2. kapitulua bukatu eta 3. hasi. Etxean amaitu kapitulua irakurtzen.

ETXERAKO: Jarraitu Tenperatura neurtzeko orria, Pertsonaien zuhaitzak egiteko orria…

2019-2020-URRIA-1. astea

Asteazkena

Gutun ereduarekin jarraitu. Bihar idatzia hasi.

Ezinbestekoak apuntatu:

 • Hasierako agurra
 • Amaierako agurra
 • Gaia (Asmatu)
 • Sinadura
 • Hartzailea
 • Igorlea
 • Data

Osteguna

Kontrolerako errepasatu. Ezinbestekoak:

Ezinbesteko arauak

 • Marjina
 • Maiuskulak
 • Puntuaren ondoren, maiuskula. Puntu eta komaren ondoren, minuskula.
 • H

  • Hau, hori, hura
  • Hemen, hor, han
  • Honek, horrek, hark
  • Ari naiz, ari da, ari zara
  • Ondo-Hobeto
  • Behera-Bera
  • Zioen-Zihoan
  • Leiho-Lehoi-Lehia
  • Hartu, hasi, nahi
  • Haize
  • Zahar, handi
  • Lehen
 • mp: tranpa
 • istorio eta historia?
 • Aditza bukaeran
 • Aditza: hasten da, joaten da… edo hasi da, joan da… BEREIZTU!
 • Bat-batean
 • …etorri naiz-eta, senar-emazte, aitona-amona, polit-polita, txiki-txiki…
 • Ezkero: joanez gero, etorriz gero…
 • Bait: baikinen, baikenuen, baitute, bainago…
 • Puntuazioa:
  • ; .
  • …, berriz,…
  • …, ordea,…
 • Gauza
 • Datak

Ostirala

KONTROLA: Gutun idatzia I (hasiera)

KONTROLA: Gutun idatzia II (amaiera)

2019-2020-IRAILA-3. astea

Asteazkena

1.9 Ulertze-jarduera (Bukatzen)

 • Elvira Zipitria ikastetxeko mezua banatu eta atalak identifikatzen saiatu. GLOBOAK BETE.
 • Gidaliburuan gordeta dagoena atera eta laguntza gisa erabili. FITXA BETE.
 • Gidaliburuaren ordena:
  • AZALA
  • ZERTARAKO
  • TESTU-EREDUAK
  • ARAUAK
  • NIRE TESTUAK
   1. Gutuna (1)

1.12. Aplikazio-jarduera-ORDUAK

 • ORDUA

  • Bi punturekin bereiztuta eta bakoitzeko bi zifra erabili behar dira beti: 00:12, 12:10. 09:25…
  • Orduei plurala erantsi behar zaie: 15:00etan
  • Minutuei, berriz, singularra: 15:03an, 15:04an, 15:30ean…
  • Irakurtzerakoan, hala ere, hobea da horrela irakurtzea: hiruretan, hirurak eta hamarrean… (Erabilera formalean ontzat ematen da hamabostetan eta horrelakoak, baina bestea hobeto dago)
 • PUNTUAZIOA

  • Koma, Puntu eta koma, Bi puntuak, Etenpuntuak…

24 25-Fotokopiak banatu eta gorde: Egizu


Osteguna

1.13. Aplikazio-jarduera

 • Helbideak. Aztertu

1.14. Aplikazio-jarduera

Fotokopiak banatu, egin eta aztertzen joan.

1.15. Aplikazio-jarduera-PUNTUAZIOA

Gordeta duten araua errepasatu

1.16. Autorregulazio-jarduera

29. orriaren fotokopiak banatu eta testuak aztertu eta zuzendu.

Kontrola: Gutuna

 • GUTUNA IDATZI: Hurrengo elementuak txertatu sin falta zure mezuan:
   • Hasierako agurra
   • Amaierako agurra
   • Gaia (Asmatu)
   • Sinadura
   • Hartzailea
   • Igorlea
   • Data

Zuzendutako gutunak itzuli eta gordearazi


Ostirala

 

2019-2020-IRAILA-2. astea

Asteazkena

GOGOAN IZAN!

Hementxe duzue Euskara gaian ikasturtean zehar beharko dugun materiala:
 • Liburuxkak
 • Fitxak
 • Dokumentuak gordetzeko sistemaren bat: Fitxero, aniladun koadernoa…
 • Plastikoak. IKASTURTE OSOAN aurrean izan beharreko dokumentuak gordetzeko.
 • Orriak
 • Axotak, arkatzak, fosforitoak, tipex, txorroskilero, ezabagoma… Beharrezkoa iruditzen dena ekarri.
 • Irakurri behar dugun liburua: Hitz pozoituak, MAITE CARRANZA
 • Liburuxkak izena jarri.
 • Liburuan idatzi behar duzuen edo ez pentsatu. Ondorengo ikasturte batean beste norbaiti utzi behar badiozue, post-itak erabili, garbia beharko dute-eta.

AURTENGO ERRONKAK

 • Iazko EZINBESTEKOAK mantendu eta berriak erantsi
 • Liburua irakurri: Hitz pozoituak, MAITE CARRANZA
 • Konpetentzia orokorra: Testu-generoen ezagutza eta azalpen egokia. Horretarako
  • Gutunak:
   • Eskaria
   • Kexa
   • Eskerrak
  • Orriak
   • Erreklamazioa
   • Inprimakia
 • Gida-liburu bat osatuko dugu eredu guzti horiekin eta nolako emaitza lor dezakegun!
 • Ebaluazio jarraia egingo dugu. Ez da azterketa BAT izango!
 • Zer behar dugu lan hori egiteko?
  • Agurrak (egoera formal eta informaletan, puntuazioa…)
  • Hitz elkartu, eratorri, mailegu…
  • Komunikazio asmoa argi utzi beharko da.
  • Testu-generoen ezaugarri eta atalak.
  • Kausa-ondorio erlazioak
  • Perpausen arteko erlazioak
  • Testu antolatzaileak
  • Puntuazioa

1.4. Arakatze-jarduera-KOADERNOAN EGIN

10. or-Heldutasuna adieraz dezake honako inprimaki hau betetzen jakiteak. Adinez, betetzeko moduan zaude; herritar arduratsu eta erantzule izanik, betetzeko aukera ere baduzu.

10.1. Zerrendatutako zein kasutan erabiliko zenuke inprimaki bakoitza? Zergatik? Erlazionatu inprimakiak eta egitekoak eta justifikatu erantzuna.

Emaitzak:

 • a-D
 • b-D
 • c-A
 • d-A
 • e-C
 • f-C
 • g-B
 • h-B

1.6. Arakatze-jarduera-KOADERNOAN KOPIATU (Biharko prestatu egiteko)


Osteguna

1.7. Planifikazio-jarduera-GIDALIBURUA

Atalak

 • Portada
 • Aurkibidea
 • Zertarako izango zaigu baliagarri?
 • Testu-ereduak
 • Arauak
 • Nire testuak

Gidaliburuaren azal hauek pertsonalizatu eta ikasturtean zehar txukun-txukun jasotzeko prestatu.

 • Portadak apaindu…

1.9. Ulertze-jarduera

Irakurri arretaz erakundeekiko hizkeraren ezaugarriei buruzko informazio-testua.

Arauak aztertzen joan:

ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAN ERABILTZEN DEN HIZKERAREN EZAUGARRIAK (I)

 • Erregistro formala. Harreman funtzionala.
 1. Aldaera estandarra: Euskara batua
 2. Konbentzioak: Igorlearen eta hartzailearen datuez gainera, DATA eta SINADURA toki egokian adierazita.
  1. AGURRAK
   1. Hasierakoak: Jaun/Andre agurgarria: – Jaun/Andre agurgarri hori: – Urrutia jauna/andrea: – Jaun/Andre hori: – Laguna: – Adiskide hori: –
   2. Amaierakoak: Adeitasunez, agur. – Begirunez, agur. – Horrenbestez, agur. – Besterik gabe, agur. – Agur, adiskide. – Agur bero bat.
    • Agurrari dagokion lerroa bi puntuz itxi behar da eta, hurrengo lerroan, hizki larria.
  2. TRATAMENDUA
   1. Igorlearen tratamendua: GU (Taldearen izenean), NI (Nork bere buruaren izenean), HURA (Igorlea zein den zehaztu behar da. Ofizialtasuna ematen zaio idatziari: Euskara batzordeak gonbidatzen zaitu)
   2. Hartzailearen tratamendua: ZUEK (Talde bati idaztean), ZU (Hartzailea norbanakoa da).
  3. DATA
   • Goiburu edo oinean
   • Hasieran, LEKUA. Gero, KOMA eta URTEA. Gero hilabetea eta eguna: Ordizia, 2007ko urtarrilaren 7a.

1.6. Arakatze-jarduera-KOADERNOA-Zuzendu

Ardura hartuta, lagun batek MEZU BAT utzi du Gasteizko Udaleko herritarren postontzian. Esan dizu, argitaratuta ikusi duzu, eta zoriondu duzu hartutako ekimenagatik: dagokion lekuan kexatzeagatik. Halere, konturatu zara haren testuak badituela hainbat hobetzeko: bai helburua betetzeko emandako informazioari dagokionez eta baita hura emateko moduari dagokionez ere.

Berrikus ezazu eta adierazi ondo eginak eta hobetzekoak.

 • Gidaliburuaren txantiloia
  • Elvira Zipitria ikastetxeko mezua banatu eta atalak identifikatzen saiatu. GLOBOAK BETE.
  • Gidaliburuan gordeta dagoena atera eta laguntza gisa erabili. FITXA BETE.
  •  Bitartean, Gidaliburuko azken orria ere fotokopiatu eta banatu. Zein kolore behar da?
  • GUTUNA IDATZI: Hurrengo elementuak txertatu sin falta zure mezuan:
   • Hasierako agurra
   • Amaierako agurra
   • Gaia (Asmatu)
   • Sinadura
   • Hartzailea
   • Igorlea
   • Data

Zuzendutako gutunak itzuli eta gordearazi

 • Gidaliburuaren ordena:
  • AZALA
  • ZERTARAKO
  • TESTU-EREDUAK
  • ARAUAK
  • NIRE TESTUAK
   1. Gutuna (1)

Ostirala

1.11. Aplikazio-jarduera-KOADERNOAN

1

Tere Irastortza Zaldibian jaio zen, 1961ean.

2

Mixel Etxekopar Gotaine-Irabarnen jaio zen, 1963an.

3

Xabier Mendiguren Bereziartu Ezkio-Itsason jaio zen, 1945eko uztailaren 13an.

4

Lorea Agirre Beasainen jaio zen, 1968an.

5

Jose Migel Barandiaran Ataunen jaio zen, 1889ko abenduaren 31n.

6

Elvira Zipitria Zumaian jaio zen, 1906ko maiatzaren 28an.

7

Pedro Miguel Etxenike Izaban jaio zen, 1950eko ekainaren 8an.

8

Aizpea Goenaga Donostian jaio zen, 1959an.

9

Joan Mari Torrealdai Foruan jaio zen, 1942ko azaroaren 24an.

10

Aurelia Arkotxa Baigorrin jaio zen, 1953ko urriaren 3an.

1.12. Aplikazio-jarduera-ORDUAK

 • ORDUA
  • Bi punturekin bereiztuta eta bakoitzeko bi zifra erabili behar dira beti: 00:12, 12:10. 09:25…
  • Orduei plurala erantsi behar zaie: 15:00etan
  • Minutuei, berriz, singularra: 15:03an, 15:04an, 15:30ean…
  • Irakurtzerakoan, hala ere, hobea da horrela irakurtzea: hiruretan, hirurak eta hamarrean… (Erabilera formalean ontzat ematen da hamabostetan eta horrelakoak, baina bestea hobeto dago)
 • PUNTUAZIOA
  • Koma, Puntu eta koma, Bi puntuak, Etenpuntuak…

Fitxak banatu eta aztertu: Egizu

 

2019-2020-IRAILA-1. astea-ostirala

Atzo 60 urte bete eta gero…, antolaketa bat beharko dugu, ez?

Hementxe doa:

Aurtengo liburua: Hitz pozoituak, MAITE CARRANZA

Nork nahi du nik eskatzea? Datorren asterako esan!

1.1. Kokatze-jarduera-Zuzendu aurrekoan

egindakoa

1.1. Kokatze-jarduera (jarraipena)

Irakurri, hausnartu…

Adin ezberdinak:

 • Kronologikoa
 • Biologikoa
 • Psikologikoa
 • … Orain jarraituko dugu… Bukatu irakurtzen…
  • Subjektiboa edo Hautemandako adina
  • Soziala
  • Funtzionala

1.2. Arakatze-jarduera

 • Fitxa bete eta fitxategian gorde behar da. -ERANTZUNAK
  • Autoaren gidabaimena eskuratu: 18/16
  • Motozikleta arinak gidatzeko baimena eskuratu: 16
  • Ezkondu: 16 (2015 arte, 14)/18
  • Lanean hasi: 16 (Artistentzat izan ezik)
  • Bozkatu: 18
  • Suzko armak erabili: 14
  • Alkohola erosi: 18
  • Piercing eta tatuajeak egin: 18/16 (Gurasoen baimenaz)
  • Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegiko bazkide-txartela egin: 16
  • Kirol-entrenatzaile ikastaroa egin: 16
  • Durangoko Udal Euskaltegian euskara-klaseak jasotzeko matrikula egin: 16
  • Iruñeko Anaitasuna kultur elkartean instalazio bat erreserbatu: 16
  • Odol-emaile izan: 18
  • Sare sozialetan parte hartu: 14
  • Gazte sorkuntza-lehiaketan parte hartu: 16

2019-2020-Osteguna-Lehen klasea

Hasi da aurtengo abentura!

Gaur xuabe-xuabe, e? Ikusiko dugu nola pasatzen dugun ordua…

Pastak, fotitos…

1.1. Ulertze-jarduera

Irakurri, hausnartu…

Adin ezberdinak:

 • Kronologikoa
 • Biologikoa
 • Psikologikoa
 • … Hurrengoan jarraituko dugu…